บริษัท เอ็กซ์ตร้า ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

บริษัท เอ็กซ์ตร้า ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เริ่มก่อตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยดำเนินธุรกิจเป็นโรงงานรับจ้างผลิต หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ OEM ” (Original Equipment Manufacturer) สินค้าประเภทเครื่องสำอาง เพื่อการบำรุง , ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวพรรณ, เส้นผม และผลิตภัณฑ์ด้านเวชสำอางค์

จากประสบการณ์หลายสิบปีที่เราอยู่คลุกคลีกับงานเครื่องสำอาง ทำให้เราไม่เพียงแต่เข้าใจในบทบาทของผู้ผลิตที่ดีเท่านั้น แต่ยังทำให้เราเข้าใจธุรกิจของเครื่องสำอาง ซึ่งมีการแข่งขันสูง และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทเรามีเครื่องจักรคุณภาพ ตั้งแต่ขนาดเล็ก จนขนาดหลายตัน ทำให้สามารถรองรับงานผลิตได้ตั้งแต่จำนวนน้อยๆ ในช่วงต้นๆ ของการเปิดตัวสินค้าของลูกค้า จนกระทั่งรองรับงานจำนวนมากๆ และแล้วเสร็จตรงตามกำหนดเวลา
ปัจจุบันเราอำนวยความสะดวกอย่างครบวงจร (ONE STOP SERVICE) ให้ลูกค้า เริ่มจากให้ คำปรึกษา ออกแบบโลโก้สินค้า เลือกและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะกับสินค้าและตรงใจ กับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย (Target end user) รวมไปจนถึงการขอเอกสารสำหรับการส่งออก

เรามุ่งมั่น และใส่ใจในคุณภาพสินค้าและบริการ ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2000 Cerificate:04100 30957 จาก The TUV CERT Certificate Body Of RWTUV Systems Gmb H และ Thailand’s Brand Award จาก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ด้วยบริการที่ ครบวงจร จึงเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง กว่า 30 ปี เพราะความสำเร็จ ของลูกค้าสร้างความภาคภูมิใจแก่เรา