บริการของเราประกอบด้วย

-การออกแบบบรรจุภัณฑ์, โลโก้ของสินค้า ทางเรารับออกแบบโลโก้สินค้า, บรรจุภัณฑ์ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับสภาพของเนื้อสินค้าที่จะจัดจำหน่าย โดยทีมงานที่มีความ เชี่ยวชาญในการออกแบบ ลูกค้าสามารถระบุความต้องการที่อยากจะให้ภาพลักษณ์ของสินค้าตรงกับตาม กลุ่มเป้าหมายของตลาดที่ออกจัดจำหน่าย เรามีการส่งมอบงานออกแบบให้ลูกค้าดูความก้าวหน้าของงาน ทุกระยะ ลูกค้าสามารถแก้ไขชิ้นงานให้ตรงกับความต้องการได้

 

 

 

 

 

-การวิจัย และพัฒนาคุณภาพของสินค้า
เราใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในขั้นตอนการผลิต มีระบบมาตรฐานในการทำงาน และมีห้อง LABORATORY เป็นของตัวเอง ซึ่งง่ายต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราสามารถวิจัยสารสกัด, กลิ่น, สี, เนื้อ ให้เป็นเอกลักษณ์ประจำแบรนของสินค้าตัวนั้น ตามที่ลูกค้าระบุความต้องการได้ เราใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างพิถีพิถัน

-การควบคุมคุณภาพ และการรับรอง
เรามีทีมงานคอยตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอนการผลิตอย่างใกล้ชิด ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ จาก อย.

-การผลิตและการบรรจุ เรามีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย รวดเร็ว สะอาด ด้วยระบบ GMP
ใช้เครื่องบรรจุอัตโนมัติ และเครื่องผสมอัตโนมัติ เครื่องจักรเทคโนโลยีสูงสุด ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ดิจิตอล สามารถรองรับการผลิตได้จำนวนมาก และเรารับการสั่งซื้อในการบรรจุแต่ละครั้งตั้งแต่ บรรจุถัง หรือจนกระทั่งบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ซึ่งลูกค้าสามารถระบุความต้องการของผลิตภัณฑ์ได้

-การจัดส่งสินค้า เราสามารถจัดส่งสินค้าได้ทั้งภายในและต่างประเทศ
คุณสามารถให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรา ปลอดภัย ปราศจากสารควบคุมการใช้ ต่างๆ และประสิทธิภาพในความสามารถเห็นผลได้จริงในระยะเวลาที่รวดเร็ว ทางบริษัทของเราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ จากคุณ

 

List of Producs
Creams Lotions Massage Products
Gels Ointments Lip Balms
Cleansers Toners Face Masks
Shampoos Conditioners Foam Baths
Spa products Hotel Amenities Soaps
Sun Creams Make-up and Natural Perfumes in one place